uuid

如何用 JavaScript 產生 UUID / GUID?

使用 JavaScript 產生 UUID / GUID 的方法。這篇文章整理了幾種使用 JavaScript 產生 UUID / GUID 的方法和優缺比較。

javascript uuid guid · 留言